top of page

MANTENIMENT I REPARACIONS

 

Realitzem manteniment trimestrals, semestrals i anuals de les plataformes elevadores mòbils de personal cumplint amb la Norma UNE 58921 IN

 

 

 

       REVISIÓ DEL XASSÍS:
 
. Inspecció visual de les soldadures.
.  Estat dels pneumàtics.
.  Netega.
. Articulacions de la direcció (pivots i                   ròtules).
. Traslació de frenada.
. Traslació de desfrenat.
. Estado dels comandaments base.
 
       PLATAFORMA O CISTELLA
 

 

. Porta d'accès.

. Estat del terra, netega.

. Extensions.

 

. Anclatges cinturons de seguretat.

 

. Funcionamient de la nivelació.

 

. Inspecció visual de soldadures.

 

. Etiquetes informatives dels comandaments.

 

. Estat dels comandaments base.

 

       COMPROBACIÓ               DOCUMENTAL I                  SENYALITZACIÓ
 
. Placa d'identificació.
 
. Placa de característiques.
 
. Marcat CE (màquines posteriors a  01/01/97).
 
 
Certificat del fabricant.
 
. Manual d'instruccions de seguretat.
 
. Instruccions de seguretat.
 
. Prova d'última revisió. 

 

bottom of page